top of page
popolo-1-1030x688.jpg

OVer Damanhur nederland

Damanhur Nederland streeft naar het behouden, ontwikkelen en verspreiden van de cultuur van de principes van spiritueel leven, filosofie, cultureel erfgoed, intellectueel eigendom en de ervaringen van het leven en samenwerken in communities van Damanhur en zijn oprichter Falco Tarassaco in Nederland en België.

Wat doen we?

Damanhur Nederland streeft naar het behouden, ontwikkelen en verspreiden van de cultuur van de principes van spiritueel leven, filosofie, cultureel erfgoed, intellectueel eigendom en de ervaringen van het leven en samenwerken in communities van Damanhur en zijn oprichter Falco Tarassaco in Nederland en België.

Deze doelen worden bereikt door:

 • Uitwisselen en verstrekken van informatie

 • Het geven van lezingen, workshops en trainingen

 • Ruimte bieden en initiatieven nemen om de ideeën van gemeenschaps- / groepsgericht werken en leven te verspreiden

Hoe doen we dat?

Er zijn een aantal uitgangspunten voor een soepele en doelgerichte samenwerking voor Damanhur Nederland. Deze uitgangspunten kennen een sociocratische grondslag.

Damanhur Italië richt zich op van faciliteren van de SoM’s en beschikbaar stellen van leraren.

Er is de Stichting Velj – Damanhur NL met een bestuur die de verantwoordelijkheid heeft voor de wettelijk verplichting en contracten met Damanhur Italië

Het bestuur is op dit moment tevens de algemene kring met een faciliterende taak voor de community en activiteiten van Damanhur in NL.

De Algemene Kring zal in de loop van de tijd ook actieve leden bevatten die niet perse in het Bestuur zitting hebben, zodat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het succes.

De Algemene kring doet zelf geen projecten. Zij is alleen coördinerend en faciliterend.

Hoe / wanneer komt iemand in de algemene Kring?​

 • Laat de Algemene Kring weten dat er iets bedacht is indien het van belang is om te melden en in de doelstelling van DH-NL past.

 • Als het project omvangrijk wordt en bijvoorbeeld op de website vermeld moet worden of als er geld nodig is maak dan een plan hiervoor en kom het een keer in de Algemene Kring om het toe te lichten.

 • Is het een langlopend en omvangrijk project dan kan het zijn dat je een tijdje meedraait in de algemene kring.

 • Vind je het leuk in de Algemene kring en wil je bijvoorbeeld na zo’n project een algemene taak oppakken dan kom je langere tijd in de Alg. Kring.
   

Iemand komt met een idee voor een project en kijkt of hij/zij een kring van mensen vindt die mee willen denken.

We willen werken met een cyclus waarbij inspelen op de ijkmomenten van Damanhur Italië: Solstices, Equinoxen Death ritual, DH-jaar dat start per 1 sept, de verjaar dag van Falco en de Epagomenoi days tussen kerst en oud/nieuw.


Wij stellen de volgens momenten voor de DH-NL planning

 1. Met de verjaardag van Falco doen we de oproep om voor 1 september ideeën aan te dragen / plannen te maken voor het jaar erop.

 2. Kort na de start van het DH jaar op 1 sept is er een inspiratie dag voor alle Damanhurianen in NL om de ingediende plannen te bespreken en aan te vullen.

 3. In de Epagomenoi days (tussen Kerst en begin januari) worden de plannen definitief met een kleine ceremonie

Wat is Damanhur?

Damanhur is een federatie van spirituele gemeenschappen, met een eigen grondwet, cultuur, kunst, muziek, valuta, scholen en gebruik van wetenschap en technologie. De mensen (Damanhurianen) staan ​​open voor het delen van hun kennis en onderzoek met andere groepen en culturen van de wereld, met iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van deze thema’s.

WAT DOEN WE?

Damanhur organiseert evenementen in centra en organisaties in steden over de hele wereld, en trekt ook duizenden bezoekers per jaar die deelnemen aan rondleidingen, seminars, retraites en cursussen via Damanhur University.

 

De gemeenschap heeft belangstelling getrokken van wetenschappers, opvoeders en onderzoekers op het gebied van kunst, sociale wetenschappen, spiritualiteit, geneeskunde en alternatieve gezondheid, economie en ecologische duurzaamheid.

HOE IS DAMANHUR ONTSTAAN?

Damanhur werd in 1975 opgericht vanuit de inspiratie van Falco Tarassaco. (Geboren als Oberto Airaudi (1950-2013)). Zijn spirituele en pragmatische visie creëerde een vruchtbare grond die gebaseerd is op solidariteit, delen, liefde en respect voor het milieu. Damanhur is uitgegroeid tot een duurzame eco-community, bekroond door de Verenigde Naties.

Damanhur heeft wereldwijd de aandacht gevestigd als een laboratorium om te experimenteren met duurzame manieren van leven, in harmonie met de natuur en zijn elementen en krachten. Het fundament hiervan is Falco’s oorspronkelijke visie van een gemeenschap gebaseerd op ethische en spirituele waarden.

TEMPLES OF HUMANKIND

Damanhur is internationaal misschien het best bekend om zijn buitengewone ondergrondse kunstwerk en architectuur, een kathedraal die bekend staat als de ‘Temples of Humankind’. Dit complex is volledig met de hand uitgegraven in het hart van de berg en gedecoreerd met mozaïeken, glas in lood, sculpturen, muurschilderingen en andere kunstwerken. De Temples of Humankind zijn gewijd aan het ontwaken van de goddelijke vonk die aanwezig is in ieder mens.

WAAR ‘CON TE’ DE MANIER VAN ONTMOETEN IS

Deze vonk is zichtbaar op de gezichten en in de dagelijkse handelingen van degenen die in Damanhur wonen. Het is waar Namaste … of zoals we hier zeggen, Con te (“Ik ben met jou”) tot leven komt, waar elke ontmoeting een gelegenheid is om onze gedeelde essentiële goddelijke aard te herinneren.

 

Onze burgers in Damanhur Italie wonen in 25 verschillende ‘nucleogemeenschappen’, geïnspireerd op Falco’s oorspronkelijke leerstellingen van zelf-verfijning door positief denken, het bevorderen van diversiteit, het omarmen van verandering en het nastreven van je dromen met gevoel voor humor en avontuur.

Elke dag ervaren Damanhurianen deze filosofieën door op op het gebied van van kunst, cultuur, gezinsleven, arbeid en politiek actie te ondernemen en op zoek te gaan naar de subtiele energieën waaruit het universum bestaat.

 

Om het belang van verandering, humor en respect voor het leven te benadrukken, kiezen veel Damanhur-burgers ervoor om een ​​dieren- en plantennaam te gebruiken die ze elke dag gebruiken. Als je ons bezoekt, kun je mensen tegenkomen zoals  Cigno Banano (Swan Banana), Piovra Caffè (Octopus Coffee) en Condor Girasole (Condor Sunflower).

SPIRITUELE ONTWIKKELING

Hoewel het nastreven van iemands individuele talenten en ‘manieren van dienen’ altijd wordt aangemoedigd, zijn de bewoners van Damanhur het erover eens dat de gemeenschap als geheel even belangrijk is. Het individu is zowel “ik” als “wij”.

 

Als een gemeenschap herkennen Damanhurianen (en anderen die zich willen aansluiten) zichzelf als ‘Popolo Spirituale’ (spirituele mensen).

Damanhur, het spirituele pad … dat we de School of Meditation noemen … leidt elke burger door een levenslang proces van zelfonderzoek en zoeken naar de zin van het bestaan. Dit wordt vergemakkelijkt door de studie van oude magische tradities en de viering van het ritme van de natuur. Op deze weg leert iedereen hun talenten te ontwikkelen en hun zwakke punten te overwinnen (en anderen te helpen hetzelfde te doen).

Damanhur heeft zijn eigen geschreven grondwet opgesteld, die de principes bevat die de basis vormen voor de sociale en spirituele ervaring. Damanhur heeft ook een vlag, die geel is met een dubbel vierkant en een oneindigheidsteken, en de paardebloem als symbool van Damanhur.

EEN DUURZAME GEMEENSCHAP DIE EXPERIMENTEERT

In 2005 ontving Damanhur erkenning van het Global Forum on Human Settlements van de Verenigde Naties als een model voor een duurzame samenleving. De prijs was geen toeval. Het was het resultaat van Damanhur’s diepe respect voor het milieu als een bewuste, gevoelige organisatie en de toewijding van onze burgers om samen te leven met de planten- en dierenwerelden (evenals de intelligenties die dit universum bewonen) op een eerbiedige en koesterende manier.

Een voorbeeld van deze filosofie is Music of the Plants, waarin de communicatie met de plantenwereld concerten geeft waarbij de muzikanten bomen zijn en planten naast menselijke muzikanten muziek spelen.

Damanhur burgers cultiveren biologisch voedsel en vee, en herstructureren en bouwen volgens principes van groen bouwen. Sommige burgers hebben bedrijven opgericht op het gebied van hernieuwbare energie, ecokleding, voedselproductie en nog veel meer.

Damanhurianen geven de voorkeur aan natuurlijke geneeswijzen en een holistische kijk op welzijn, maar niet aan de uitsluiting van wetenschap en geneeskunde. Het doel is om het leven in al zijn vormen te waarderen, terwijl het de laagst mogelijke impact op het milieu behoudt. Waar van toepassing worden geavanceerde technologieën gebruikt als een waardevolle bondgenoot in de verdediging van gezondheid en natuur.

EEN KRACHTIG ENERGIECENTRUM OP DE PLANEET

Zoals je ziet, onderscheidt Damanhur zich van andere gemeenschappen door actief gebruik te maken van de praktische toepassing van wetenschap, onderzoek en een spirituele filosofie in harmonie met de planeet.

En toch is er nog een fenomeen dat Damanhur echt uniek maakt: dat is een aspunt waar vier van de 18 synchrone lijnen wereldwijd kruisen. De grond ademt hier. Rotsen, bomen en planten resoneren prana. Alles lijkt subtiel te worden geactiveerd. Het effect, wanneer je hier bezoekt, is een onmiskenbare boost van de menselijke geest.

Wandelen in Damanhur is wandelen door verleden, heden en toekomst. Oude mysteries en de vergeten wijsheid van grote beschavingen verenigen zich met een frisse, door technologie geïnspireerde visie van een zich ontwikkelende potentiële toekomst.

De Damanhur Federatie van Gemeenschappen is lid van het Global Ecovillage Network (GEN), het Italiaanse Ecovillage Network (RIVE) en Conacreis (nationale coördinatie van verenigingen en gemeenschappen van ethisch spiritueel onderzoek).

bottom of page